Patakaran sa Privacy

Impormasyon na Nakolekta

Maaaring kolektahin at itago ng Tiktokmp3.net ang impormasyon, kabilang angunit hindi limitado sa mga IP address, detalye ng browser, at estadistika ng paggamit para sa pagpapabuti ng serbisyo.

Mga cookies

Maaaring gamitin ang cookies para mapabuti ang karanasan ng user. May opsyon ang mga user na i-disable ang cookies, ngunit maaaring makaapekto ito sa ilang bahagi ng serbisyo.

Mga Link ng Ikatlong Partido

Maaaring maglaman ng mga link ang Tiktokmp3.net patungo sa mga website ng ikatlong partido. Inirerekomenda sa mga user na suriin ang mga patakaran sa privacy ng mga website na ito, dahil ang tiktokmp3.net ay hindi sagot sa kanilang mga gawain.

Seguridad

Ginagawa ang mga hakbang upang tiyakin ang seguridad ng impormasyon ng user. Gayunpaman, wala mang online na plataporma ang makapagbibigay ng lubos na seguridad, at dapat maging maingat ang mga user sa posibleng panganib.

Pagpapahayag ng Impormasyon

Hindi ibubunyag ng Tiktokmp3.net ang personal na impormasyon sa mga ikatlong partido maliban kung kinakailangan ng batas o upang sumunod sa mga legal na proseso.

Mga Pagbabago sa Patakaran

Maaring i-update ang patakaran sa privacy, at inirerekomenda sa mga user na suriin ang anumang pagbabago paminsan-minsan.