Algemene voorwaarden

Acceptatie van de voorwaarden

Door tiktokmp3.net te gebruiken, stem je in met naleving en gebondenheid aan deze algemene voorwaarden.

Gebruik van de dienst

De dienst die tiktokmp3.net biedt, is alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ongeoorloofd gebruik of reproductie van de dienst is ten strengste verboden.

Gebruikersgedrag

Gebruikers moeten zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving bij het gebruik van de dienst. Elk misbruik, misbruik of schending van de voorwaarden kan leiden tot beëindiging van de toegang.

Beperking van aansprakelijkheid

Tiktokmp3.net is niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken.

Wijziging van de voorwaarden

Tiktokmp3.net behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de voorwaarden regelmatig te controleren.