Regulamin

Akceptacja Regulaminu

Korzystając z witryny Tiktokmp3.net, zgadzasz się przestrzegać i być związany tymi warunkami.

Korzystanie z usługi

Usługa świadczona przez Tiktokmp3.net jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie lub reprodukcja usługi jest surowo zabroniona.

Zachowanie użytkownika

Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji podczas korzystania z usługi. Jakiekolwiek nadużycie, złe użycie lub naruszenie warunków może skutkować zakończeniem dostępu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Tiktokmp3.net nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub następcze szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z usługi.

Modyfikacja warunków

Tiktokmp3.net zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych warunków w dowolnym czasie bez wcześniejszego zawiadomienia. To odpowiedzialność użytkownika jest regularne przeglądanie warunków.