Mga Tuntunin at Kundisyon

Pagsang-ayon sa Mga Tuntunin

Sa paggamit ng tiktokmp3.net, sumasang-ayon ka na sumunod at masunod sa mga tuntunin at kundisyon na ito.

Paggamit ng Serbisyo

Ang serbisyong ibinibigay ng tiktokmp3.net ay para lamang sa personal, non-komersyal na paggamit. Ang anumang hindi awtorisadong paggamit o pag-reproduce ng serbisyo ay mahigpit na ipinagbabawal.

Ugali ng User

Ang mga user ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon sa paggamit ng serbisyo. Ang anumang maling paggamit, pang-aabuso, o paglabag sa mga tuntunin ay maaaring magresulta sa pagtapos ng access.

Limitasyon ng Pananagutan

Hindi sagot ang Tiktokmp3.net sa anumang direktang, hindi direkta, kahilingan, o kahalintuladang pinsala na nagmumula sa paggamit o hindi paggamit ng serbisyo.

Pag-aayos ng Mga Tuntunin

May karapatan ang Tiktokmp3.net na baguhin ang mga tuntunin at kundisyon na ito anumang oras nang walang paunang abiso. Ang responsibilidad ng user na suriin ang mga tuntunin sa paminsan-minsan.